Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Az Ön személyes adatainak az internetes oldalunkon ("Internetes Oldal"), valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott feltételek szerint történő kezeléséért felelős szervezet a One Two Free Kft.  székhelye: 1171, Budapest, Dalnok utca 51. Személyes adatainak gyűjtése megfelel az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

 

Ez az Adatvédelmi Szabályzat a következő linken elérhető Cookie tájékoztatóval www.g3studio.hu egyetemben, az általunk gyűjtött azon adatokra vonatkozik, amikor az Internetes Oldalunkat és alkalmazásunkat használja; meghatározza azokat a személyes adatokat, amelyeket vendégeinkről gyűjtünk, és leírja, hogyan használjuk fel, hozzuk nyilvánosságra, osztjuk meg és továbbítjuk ezeket az adatokat, valamint az adatok kezelésével kapcsolatban a fogyasztókat megillető jogokról ad tájékoztatást. Ezen túlmenően ezen dokumentumok összefoglalják azokat az intézkedéseket is, amelyeket az adatbiztonság védelme érdekében vállalunk megtenni, továbbá azt, hogy Ön hogyan tud kapcsolatba lépni velünk adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezen Adatvédelmi Szabályzatot. Amennyiben nem szeretné, hogy a személyes adatait az Adatvédelmi Szabályzatunkban leírt módon kezeljük, úgy előfordulhat, hogy nem tudjuk bizonyos igényeit kiszolgálni.

 

Kérjük, kövesse nyomon ezen Adatvédelmi Szabályzatot annak érdekében, hogy naprakész információk álljanak rendelkezésére a szabályzat esetleges módosítása esetén, különösen az Ön személyes adatainak gyűjtésének és feldolgozásának feltételei tekintetében.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK GYŰJTÉSE

Személyes adatait különféle módon gyűjthetjük össze, különösen, amikor meglátogatja stúdiónkat, rendezvényeinken vesz részt, online tartalmainkat böngészi, vagy mobil alkalmazásainkat használja. Így például, amikor üzenetet küld nekünk, amikor egy általunk meghirdetett versenyen vagy játékban, illetve olyan tevékenységben vesz részt, melyet felmérések alapján alkalmazásainkon, közösségi médián keresztül hirdettünk meg, amikor regisztrál egy rendezvényre vagy amikor e-mailen vagy telefonon kapcsolatba lép velünk.

Az Ön által használt eszközök segítségével Önről gyűjtött információt összeköthetjük és / vagy kombinálhatjuk egymással.

Az általunk gyűjtött adatok a következők:

 1. a) regisztrációs adatok (név, levelezési cím, e-mail cím, mobil vagy egyéb telefonszám);
 2. b) felhasználónév és jelszó;
 3. c) szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődése és tapasztalata;
 4. d) ügyfélszolgálati adatok, az ügyfélszolgálat által készített felmérések, feljegyzések, valamint az ügyfélszolgálatunk által megosztott adatok;
 5. e) fényképek és videófelvételek, amelyeket Ön megosztott velünk;
 6. f) kapcsolattartási adatok, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre barátairól és másokról, abból a célból, hogy kapcsolatba lépjünk velük (név, szállítási cím, e-mail cím, mobil és / vagy egyéb telefonszám);
 7. g) helymeghatározási és földrajzi adatok;
 8. h) magatartása stúdiónkban vagy egyéb földrajzi pontjainkon;
 9. i) az Ön közösségi médiára feltöltött adatai, amennyiben Ön valamelyik közösségi médiumon keresztül lép be valamelyik oldalunkra;
 10. j) az Önre vonatkozóan nyilvános forrásból elérhető adatok, ideértve közösségi médián nyilvánosan elérhető információkat.

 

A Cookie-tájékoztatónkban leírtak szerint bizonyos adatokat gyűjthetünk és nyomon követhetjük online tevékenységét, így például az Ön által használt eszközhöz és az operációs rendszerhez kapcsolódó adatokat, az IP-címét, az Ön által meglátogatott weboldalakat, illetve reklámokat, böngészési adatait az online tartalmainkon, illetve a közösségi médián, a hirdetési, illetve egyéb azonosítók részleteit, valamint az online magatartására vonatkozó adatokat, amelyet részben automatizált eszközökkel, mint pl.: cookie-kal, web serverekkel, pixelekkel és web címkékkel, részben demográfiai eszközökkel a weboldalunk meglátogatásakor érdeklődési körök és tartalmak összekapcsolása útján érünk el, amikor megjelenít egy tartalmat az oldalunkon, használja az alkalmazásainkat, a közösségi médiát, bármilyen okból és bármilyen módon kapcsolatba lép velünk, megnyit egy általunk küldött e-mailt, vagy amikor megnyitja egy olyan harmadik személy internetes oldalát, illetve hálózatát, amelyen hirdetésünk elhelyezésre került. Összekapcsolhatjuk egymással az automatizált eszközökkel gyűjtött adatokat, például az adatait a böngészési előzményeivel, és egyéb Önről gyűjtött adattal.

 

Azon harmadik személyek számára szolgáltatást nyújtó személyek, amelyek alkalmazásai, eszközei, moduljai és plug-injei (például: hagyományos és digitális reklámfelületek, partnerek, illetve hálózatok, és a közösségi média felületei) megtalálhatóak internetes oldalainkon és alkalmazásainkon, továbbá azon harmadik személyek internetes oldalain és hálózatain, amelyeken hirdetéseink megjelennek, az Ön online tevékenységének folyamatos-, illetve harmadik személyek internetes oldalainak felhasználásával történő megfigyelése során szintén használhatnak automatizált - és olyan demográfiai eszközöket, amelyek az érdeklődési köröket és tartalmakat kapcsolnak össze abból a célból, hogy Önre vonatkozó adatot gyűjtsenek; például, hogy Ön miképpen lép kapcsolatba ezekkel a funkcionalitásokkal. Ezeket az adatokat a harmadik személyekkel kapcsolatban álló vállalkozások (az általunk összegyűjtött adatok mellett) gyűjtik össze, és a saját szabályzatuk szerint kezelik. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben, felelősségünk kizárt ezen harmadik felek és külső szolgáltatóik adatkezeléséért.

 

Amennyiben nem járul hozzá ahhoz, hogy a fentiekben meghatározottak szerint gyűjtsünk Önről adatot, előfordulhat, hogy egyes szolgáltatásokat nem forgunk tudni nyújtani Önnek, ideértve az Adatkezelési Szabályzatban rögzített szolgáltatásokat is.

 

TÁJÉKOZTATÁS A MEGŐRZÉSI IDŐRŐL

Amennyiben ettől eltérő tájékoztatást nem adunk, úgy, személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig tároljuk. Bizonyos esetekben kötelesek vagyunk megőrizni az adatokat jogszabályi, illetve adminisztratív kötelezettségeink teljesítése érdekében. Amennyiben a továbbiakban nem szükséges megőriznünk az adatait, úgy azokat töröljük, illetve anonimizált formában őrizzük tovább.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával védjük személyes adatait a véletlen vagy önkényes megsemmisítés, véletlen elvesztés, módosítás vagy jogosulatlan közzététel, hozzáférés vagy használata ellen.

 

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOM

Egyes oldalaink és alkalmazásaink lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy saját tartalmat tegyenek közzé. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy bármilyen tartalom, amelyet a közösségi platformjainkon tesz közzé, nyilvánosan elérhető lesz. Ennek megfelelően kérjük, hogy körültekintően járjon el, amennyiben személyes adatot tesz közzé ezeken a platformokon, úgy mint pénzügyi adatokat, az Ön címét, vagy bármilyen egészségügyi problémát. Nem vállalunk felelősséget harmadik személyek magatartásáért, amennyiben Ön személyes adatokat tesz közzé közösségi platformjainkon.

 

AZ ÖN JOGAI

Önnek joga és lehetősége, hogy az online weboldalra történő böngészéskor vagy ezen Adatvédelmi Szabályzat “Kapcsolat” fejezetében meghatározott elérhetőségein velünk történő kapcsolatfelvétel alkalmával bármikor javítsa, frissítse és töröltesse adatait, ahogyan egyéb beállításait.

 

Ezen Adatvédelmi Szabályzat “Kapcsolat” fejezetében meghatározott elérhetőségein, egyéb tájékoztatásainkban megjelenő, a hozzájárulás visszavonására vonatkozó iránymutatásunk szerint, arra is kérhet bennünket, hogy töröljük az adatait a kapcsolatfelvételi listáinkból, és gyakorolja a hozzájárulás visszavonásának jogát, annak érdekében, hogy ne kapjon közvetlen üzletszerzésre vonatkozó tájékoztatást tőlünk. Néhány napig eltarthat, ameddig a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét feldolgozzuk, és lehetséges, hogy ez idő alatt továbbra is kap majd e-maileket. A közvetlen üzletszerzésre vonatkozó üzenetek küldéséhez adott hozzájárulásának visszavonása ellenére továbbra is küldhetünk Önnek, más típusú, nem promóciós, például a tranzakciókról történő e-mailes visszaigazolást. Amennyiben nem kívánja, hogy földrajzi helyzetére vonatkozó adatokat gyűjtsünk, megváltoztathatja a készülékének beállítását, illetve az alábbi lehetőségeket is választhatja:

 1. kikapcsolja az olyan alkalmazások helymeghatározási szolgáltatásait, amelyekre vonatkozóan elfogadta a célzott közvetlen üzletszerzés céljára történő helyszíni vagy földrajzi helyek adatainak gyűjtését;
 2. kikapcsolja valamennyi alkalmazásra vonatkozóan a helymeghatározási adatok gyűjtését;
 3. kikapcsolja a Blootooth-ot;
 4. Android: https://support.google.com/googleplay/answer/3405269?hl=hu; vagy
 5. IOS: https://support.apple.com/fr-ch/HT4228

Az irányadó jog keretein belül Ön:

- hozzáférést kérhet az Önről rendelkezésünkre álló személyes adatokról és azokról másolatot kérhet,

- felhívhat bennünket arra, hogy helyesbítsük, frissítsük, korlátozzuk vagy zároljuk bármilyen adatát,

- e-mailen, postai úton, a “Kapcsolat” fejezetben meghatározott elérhetőségeinkre küldött értesítésben megkérhet bennünket arra, hogy személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássuk rendelkezésére.

 

Amikor arra a jogszabály lehetőséget ad, bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását, vagy bármikor és jogos okból kifolyólag tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben eleget fogunk tenni a kérésének.

Utasítást adhat részünkre arra, hogy elhalálozása esetén miképpen kezeljük az adatait. Ezen utasításokat közvetlenül a G3 Stúdiónál vagy harmadik személynél is hagyhatja azzal, hogy ezt esedékességekor juttassa el hozzánk.

Önnek joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Ez az Adatvédelmi Szabályzat rendszeres időközönként frissítésre kerülhet, annak érdekében, hogy bemutassa a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatunk változásait. Ezekről a változtatásokról tájékoztatni fogjuk Önt, beleértve azok hatálybalépésének időpontját is. Ha továbbra is használja az Internetes Oldalunkat, mihelyst ezek a változások hatályba lépnek, az Internetes Oldalunk a változásokat követő használata úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta ezeket a változtatásokat.

 

KAPCSOLAT

Amennyiben azt szeretné, hogy frissítsük az Önre vagy az Ön preferenciáira vonatkozó információkat, különösen ha törölni szeretné magát a kapcsolatfelvételi listánkról, vissza kívánja vonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását, tiltakozni kíván az adatok kezelése ellen, vagy ha kérdései vannak a személyes adatainak védelmével kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk e-mailben a következő címre: g3studiobp@gmail.com vagy postai úton a következő címre:

G3 Stúdió, Budapest, 1134. Taksony utca 1.

G3 Fotóstúdió - Profi Műterem Bérlés Budapest XIII

G3 Fotóstúdió – Profi Műterem Bérlés Budapest XIII